Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

valdueza (1) carmen (2) capo (1)


Aportación al análisis de la estructura socio-económica del municipio de Alcúdia  - Valdueza Capó, Carmen
Font: Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 191-197
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Ciències socials.
Matèries en anglès: Geography ; Social sciences.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.7431955 - 7 p. - Ver registro completo