Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'gines' apareix 2 vegades a 2 documents
'rosa' apareix 1 time


Aproximación a la demografía de un pueblo mallorquín: Binissalem 1700-1867  - Rosa, Ginés
Font: Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 41-75
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.3681912 - 35 p. - Ver registro completo