Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

guijarro (2) alfonso (1) fernandez (1)


Aproximación histórica al estudio de la geografía del ocio  - Guijarro Fernández, Alfonso
Font: Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 133-134
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.7431955 - 2 p. - Ver registro completo