Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'victor' apareix 1 time
'garau' apareix 2 vegades a 2 documents


Aspectes problemàtics del turisme a les Balears  - Garau, Victor
Font: Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 163-165
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Turisme i hoteleria.
Matèries en anglès: Geography ; Tourist trade and hospitality industry.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.3681912 - 3 p. - Ver registro completo