Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'segui' apareix 12 vegades a 12 documents
'magdalena' apareix 1 time


La percepció de l'espai urbà pels adolescents: El cas de Palma  - Brunet Estarellas, Pere Joan ; Seguí, Magdalena
Font: Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 111-118
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.2710383 - 8 p. - Ver registro completo