Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

lleonard (2) mariano (2) muntaner (2) i (9)


El turisme a Calvià abans de la Guerra Civil (1930-1936)  - Muntaner i Mariano, Lleonard
Font: Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 7-20
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Turisme i hoteleria ; Geografia.
Matèries en anglès: Tourist trade and hospitality industry ; Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 9.181655 - 14 p. - Ver registro completo

Un model de ciutat preindustrial. La Ciutat de Mallorca al segle XVIII  - Muntaner i Mariano, Lleonard
Font: Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 5-53
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Història.
Matèries en anglès: Geography ; History.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 9.181655 - 55 p. - Ver registro completo