Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El transport de productes forestals a través dels ports secundaris de Mallorca, 1913-1964
Autor/es Brunet Estarellas, Pere Joan
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic
Abstract:  [CAT] L'entrada i la sortida de productes forestals a través dels ports d'Alcúdia, Andratx, Capdepera, Felanitx i Sóller tenen una especial importància a la primera meitat del XX. És el resultat d' un model de transport descentralitzat i d'una economia estretament vinculada al sector primari, dins la qual la producció forestal manté unes quotes de participació elevades i una oferta diversificada. ; [ENG] The transport of forested products among the secondary harbours of Mallorca (1913-1964). The input and the output of forested products among the harbours of Alcúdia, Andratx, Capdepera, Felanitx and Sóller had a special relevance during the first half of the 20th. century. It is the result of a decentralised transportation model and, too, the result of un economic system narrowly linked with the primary activities with a forest production that had a high participation degree in the whole and a diversified supply.
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 131-144
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess