Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Distribució espacial de la immigració femenina a Palma
Autor/es Ripoll Martínez, Antònia
Matèries en català: Ciències socials ; Geografia
Matèries en anglès: Social sciences ; Geography
Abstract:  [CAT] El present article és una anàlisi quantitativa de la situació de la immigració a Palma (capital de les Illes Balears) l'any 1989. Es fa esment especial a la variable del sexe, a la distribució entre els barris que composen el municipi de Palma i als llocs d'origen de les persones immigrades. ; [ENG] Spatial distribution of the feminine immigration to Palma. The present paper is a quantitative analysis of the situation of immigration to Palma (capital of the Balearic Islands) for the year 1989. This article is focused on the variable referred to the sex, to the distribution between districts that constitute Palma and to the birth place of immigrants.
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 63-76
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess