Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Medi ambient, espai, paisatge i lloc. Una perspectiva des de la geografia del gènere
Autor/es García Ramón, María Dolors
Matèries en català: Ciències socials ; Geografia
Matèries en anglès: Social sciences ; Geography
Abstract:  [CAT] Els conceptes de lloc, medi ambient i paisatge ofereixen possibilitats d'estudi molt interessants des de la perspectiva de la geografia del gènere, malgrat que en el nostre país no li han donat la importància que mereix. Si es vol canviar la relació que les dones tenen amb el medi ambient, el paisatge i els llocs, cal estudiar-los. ; [ENG] Space, environment, landscape and place. A view from the Geography of Gender. Concepts like environment, landscape, and place, offer very interesting possibilities of study from the perspective of Geography of Gender. But in our country, we have not considered them on the way that they deserve, still. If we want to change the relationship that women have with the environment, the landscapes and the places, it is absolutely necessary to deepen on their study.
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 39-45
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess