Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dona, territori i societat (una anàlisi des de la geografia del gènere)
Autor/es Seguí Pons, Joana Maria ; Petrus Bey, Joana Maria
Matèries en català: Geografia ; Ciències socials
Matèries en anglès: Geography ; Social sciences
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 21-22
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess