Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Presentació de Yi-Fu Tuan
Autor/es Nogué i Font, Joan
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 11-12
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess