Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La comarcalització de les terres catalanes
Autor/es Vila, Marc-Aureli
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  [CAT] L'ordenament del territori del principat de Catalunya ha estat preocupació constant dels catalans. Sobretot d'ençà l'any 1716 quan Felip V va imposar la divisió del territori en "corregimientos" a semblança del regne de Castella. A Catalunya ha estat una qüestió molt sentida que el seu territori nacional fos ordenat politico-administrativament d'acord amb criteris científics. Aquest assaig tracta, en síntesi, de la història d'aquest procés i de la situació actual. ; [ENG] The land division of Catalonia The regional planning of the principality of Catalonia has been a constant source of preoccupation to the Catalan people. Especially since the year 1716 when Philip V imposed the division of the territory into "corregimientos" similar to. Those of the kingdom of Castilla. It has been a painful question for Catalonia that her national territory could be divided politically and administratively in accordance with scientific criteria. This essay treats the history of this process and the present situation in synthesis.
Font:  Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 151-159
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess