Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els centres d'interès turístic nacional, el cas de Balears
Autor/es Ripoll Martínez, Antònia
Matèries en català: Turisme i hoteleria ; Geografia
Matèries en anglès: Tourist trade and hospitality industry ; Geography
Abstract:  [CAT] A partir de l'aprovació de la Llei de Zones i Centres d’interès Turístic Nacional de 1963, neix una nova figura d'ordenació del territori des del punt de vista sectorial del Turisme. A les Illes, com a espai turístic, tendra una gran importància, se n'aprovaran quatre a Mallorca i quatre a Menorca, suposant una oferta potencial de més o menys 89.752 places, de les quals un 62,36% correspon a l'illa gran i un 37,63% a Menorca. La característica general de la seva ubicació, respon a espais verjos de la costa. ; [ENG] : National Touristic Centres of special concern, reference to the Balearic Islands. Since the approval of the "National Touristic Zones and Centres of special interest law" in 1963, a new kind of arrangement of territory concerning touristic sectors came out. Referring to the Balearic Islands, QS a special touristic centre, four zones in Mallorca and four in Menorca will be approved envisaging a potential offer of 89.752 places. About 62,3670 will correspond to the Main Island and 37,63% to Menorca. The general characteristic of your location a virgin country coast.
Font:  Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 71-82
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess