Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Algunes reflexions sobre la funció de la informàtica a la geografia: experiències a l'ensenyament i la investigació
Autor/es Vigoroux, Michel
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  [CAT] Es plantegen algunes reflexions sobre la funció de la informàtica a la geografia a les universitats franceses. Hom analitza l'entorn a la practica de la informàtica en geografia; la relació entre l'ensenyament i la practica de la informàtica; la investigació i la practica de la informàtica; i la necessitat de la difusió de la relació entre la informàtica i la geografia. ; [FRA] Quelques réflexions sur la function de l'informatique a la géographie: des expériences a I'enseignement et d la recherche. On presente réflexions sur la fonction de l'informatique en géographie aux Universités françaises. On analyse l'environnement dans la practique de l'informatique en géographie; la relation entre I'enseignement et practique de l'informatique; la recherche et practique de I' informatique; et le besoin d' une diffusion du rapport informatique-géographie.
Font:  Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 33-37
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess