Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aplicació metodològica de la teoria de Grafos a la xarxa de carreteres d'Eivissa
Autor/es Seguí Pons, Joana Maria
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 97-116
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess