Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Transporte y turismo
Autor/es Técnicos asociados para el estudio del transporte
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 141-146
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess