Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aproximación a la demografía de un pueblo mallorquín: Binissalem 1700-1867
Autor/es Rosa, Ginés
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 41-75
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess