Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aportación al análisis de la estructura socio-económica del municipio de Alcúdia
Autor/es Valdueza Capó, Carmen
Matèries en català: Geografia ; Ciències socials
Matèries en anglès: Geography ; Social sciences
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 191-197
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess