Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Presència de gecònids (Rept., Sauria) als illots de Balears
Autor/es Mayol Serra, Joan
Matèries en català: Biologia
Matèries en anglès: Biology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 167-173
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess