Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aspectes problemàtics del turisme a les Balears
Autor/es Garau, Victor
Matèries en català: Geografia ; Turisme i hoteleria
Matèries en anglès: Geography ; Tourist trade and hospitality industry
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 163-165
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess