Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La percepció de l'espai urbà pels adolescents: El cas de Palma
Autor/es Brunet Estarellas, Pere Joan ; Seguí, Magdalena
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 111-118
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess