Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Producció i crisi arrossera de sa Pobla i Muro
Autor/es Duran Jaume, Damià
Matèries en català: Agricultura ; Geografia
Matèries en anglès: Agriculture ; Geography
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 35-56
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess