Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aspectes geogràfics i socials de la caça i dels vedats a Mallorca
Autor/es Brunet Estarellas, Pere Joan
Matèries en català: Geografia ; Medi ambient
Matèries en anglès: Geography ; Ecology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 25-34
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess