Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La repoblació mallorquina a la Marina Alta i al seu entorn en el segle XVII
Autor/es Costa i Mas, Josep
Matèries en català: Història
Matèries en anglès: History
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 87-91
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess