Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aproximación al estudio de la formación de la clase noble en Mallorca: el patrimonio de los Formiguera durante el siglo XVII
Autor/es Montaner Alonso, Pedro de ; Le-Senne, Aina
Matèries en català: Història
Matèries en anglès: History
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 55-85
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess