Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un model de ciutat preindustrial. La Ciutat de Mallorca al segle XVIII
Autor/es Muntaner i Mariano, Lleonard
Matèries en català: Geografia ; Història
Matèries en anglès: Geography ; History
Abstract:  Abstract not available
Font:  Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 5-53
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess