Examina


Treballs de Geografia 1973, vol. 13
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 25 p. - 

Treballs de Geografia 1974, vol. 21
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 60 p. - 

Treballs de Geografia 1974, vol. 22
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 13 p. - 

Treballs de Geografia 1974, vol. 23
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 12 p. - 

Treballs de Geografia 1975, vol. 24
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 55 p. - 

Treballs de Geografia 1975, vol. 26
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 23 p. - 

Treballs de Geografia 1975, vol. 27
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 15 p. - 

Treballs de Geografia 1975, vol. 31
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 15 p. - 

Treballs de Geografia 1976, vol. 30
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 18 p. - 

Treballs de Geografia 1976, vol. 32
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 48 p. - 

Treballs de Geografia 1976, vol. 33
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 20 p. - 

Treballs de Geografia 1977, vol. 34
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 145 p. - 

Treballs de Geografia 1978, vol. 35
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 163 p. - 

Treballs de Geografia 1979, vol. 36
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 99 p. - 

Treballs de Geografia 1980, vol. 37
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 165 p. - 

Treballs de Geografia 1981, vol. 38
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 153 p. - 

Treballs de Geografia 1988, vol. 39
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 159 p. - 

Treballs de Geografia 1988, vol. 40
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 127 p. - 

Treballs de Geografia 1989, vol. 41
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 119 p. - 

Treballs de Geografia 1989, vol. 42
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 160 p. - 

Treballs de Geografia 1990, vol. 43
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 179 p. - 

Treballs de Geografia 1992, vol. 44
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 171 p. -