Examina


Anàlisi morfomètrica i quantitativa de la xarxa fluviotorrencial del municipi de Calvià  - Servera Nicolau, Jaume
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 119-129 - 11 p. - 
Ver registro completo
Distribució espacial de la immigració femenina a Palma  - Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 63-76 - 14 p. - 
Ver registro completo
Dona i agricultura de muntanya  - Tulla, Antoni F.
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 83-97 - 15 p. - 
Ver registro completo
Dona, territori i societat (una anàlisi des de la geografia del gènere)  - Seguí Pons, Joana Maria; Petrus Bey, Joana Maria
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 21-22 - 2 p. - 
Ver registro completo
El transport de productes forestals a través dels ports secundaris de Mallorca, 1913-1964  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 131-144 - 14 p. - 
Ver registro completo
El triángulo imposible (sobre la difícil conciliación de las figuras, las palabras y cifras)  - Duran, M. A.
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 47-62 - 16 p. - 
Ver registro completo
Família i treball de la dona a l'agricultura. El cas d'Osona i Baix Empordà  - Cànoves, Gemma
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 23-37 - 15 p. - 
Ver registro completo
Filosofia, geografia i percepció: una aproximació als criteris generals d'investigació en geografia de la percepció i del comportament  - Morro Prats, Antoni
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 111-118 - 8 p. - 
Ver registro completo
Gènere i política a Barcelona durant la Segona República: Algunes estadístiques  - Vilanova, Mercè
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 77-82 - 6 p. - 
Ver registro completo
La carta urbana europea, un document de 1992  - Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 153-158 - 6 p. - 
Ver registro completo
Medi ambient, espai, paisatge i lloc. Una perspectiva des de la geografia del gènere  - García Ramón, María Dolors
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 39-45 - 7 p. - 
Ver registro completo
Oronímia, hidronímia i fitonímia. Una aproximació a la terminologia geogràfica del paisatge natural menorquí  - Ordinas Garau, Antoni
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 145-152 - 8 p. - 
Ver registro completo
Presentació de Yi-Fu Tuan  - Nogué i Font, Joan
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 11-12 - 2 p. - 
Ver registro completo
Trabajo, género y diversificación económica en zonas rurales  - Sabaté Martínez, Ana
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 99-107 - 9 p. - 
Ver registro completo
Una visió de la geografia  - Tuan, Yi-Fu
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 13-18 - 6 p. - 
Ver registro completo