Examina


Aplicació metodològica de l'índex d'accessibilitat al transport públic urbà a la ciutat de Palma (Mallorca)  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 57-76 - 20 p. - 
Ver registro completo
Aproximació a la situació d'un producte agrari de les Balears: El formatge  - Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 47-57 - 11 p. - 
Ver registro completo
Cabals màxims al Llevant i Migjorn de Mallorca durant les revingudes del setembre de 1989  - Grimalt Gelabert, Miquel; Rodríguez Perea, Antoni
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 7-18 - 12 p. - 
Ver registro completo
Característiques morfomètriques dels principals estanys de l'Albufera de Mallorca  - Martínez Taberner, Antoni; Díez, A.; Forteza, V.; Moyà, Gabriel; Ramon, G.; Sastre, A.; Soberats, M. A.; Socias, M.; Tébar, F. J.; Xamena, J.
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 19-31 - 13 p. - 
Ver registro completo
Competencias espaciales entre agricultura y turismo  - Salvà Tomàs, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 81-92 - 12 p. - 
Ver registro completo
Distribución geográfica de la vegetación de matorral en la zona occidental de Mallorca  - Garcia Ple, Carme; Morey, M.
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 33-46 - 14 p. - 
Ver registro completo
El comportament municipal de l'oferta de places turístiques a Mallorca entre 1965 i 1985  - Rullan Salamanca, Onofre
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 99-105 - 7 p. - 
Ver registro completo
El mapa de marjades de la serra de Tramuntana de Mallorca  - Grimalt Gelabert, Miquel; Blázquez Salom, Macià
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 43-47 - 5 p. - 
Ver registro completo
El tema de la mobilitat espacial dins d'un projecte interdisciplinar d'investigació per a BUP: El transport col·lectiu interurbà per carretera a Mallorca, 1980  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 73-79 - 7 p. - 
Ver registro completo
El transporte discrecional y la incidencia del turismo en Baleares  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 93-98 - 6 p. - 
Ver registro completo
Els barris de Palma i la xarxa municipal de transport col·lectiu urbà: un índex d'accessibilitat  - Seguí Pons, Joana Maria; Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 77-88 - 12 p. - 
Ver registro completo
Evolució dels centres mitjans ponderats de població i habitatge a Mallorca, 1950-1986  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 109-116 - 8 p. - 
Ver registro completo
L'abastament d'aigua a Palma durant el segle XIX  - Ginard Bujosa, Antoni
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 59-72 - 14 p. - 
Ver registro completo
La població postturística de Mallorca (1970-1986) en el marc d'una nova comarcalització  - Binimelis Sebastián, Jaume; Corbí Mateu, Amadeu
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 89-107 - 19 p. - 
Ver registro completo
La previsió de sòl a Mallorca: Una variable condicionada pel turisme i la segona residència  - Rullan Salamanca, Onofre
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 117-126 - 10 p. - 
Ver registro completo
La red ferroviaria de Mallorca y su incidencia en el desarrollo insular  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 49-55 - 7 p. - 
Ver registro completo
La revitalització del món rural i el Consell d'Europa  - Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 35-41 - 7 p. - 
Ver registro completo
Les inundacions històriques de sa Riera  - Grimalt Gelabert, Miquel
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 19-26 - 8 p. - 
Ver registro completo
Repartiment de les precipitacions màximes a Mallorca  - Grimalt Gelabert, Miquel
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 7-18 - 12 p. - 
Ver registro completo
Turismo, medio ambiente y ordenación del territorio en las islas Baleares  - Salvà Tomàs, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 127-135 - 9 p. - 
Ver registro completo
Un plànol de Palma de l'any 1613 circa  - Picornell Bauzà, Climent; Seguí Pons, Joana Maria; Ginard Bujosa, Antoni; Morata Socias, Josep
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 27-34 - 10 p. - 
Ver registro completo