Examina


Aplicació metodològica de la teoria de Grafos a la xarxa de carreteres d'Eivissa  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 97-116 - 20 p. - 
Ver registro completo
Aspectos generales del transporte en Mallorca  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 117-123 - 7 p. - 
Ver registro completo
El clima de las Baleares. Mediterraneidad y insularidad  - Jansà Clar, Agustí
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 39-43 - 5 p. - 
Ver registro completo
El desarrollo de segundas residencias en Baleares a partir de 1960  - Socias Fuster, Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 125-130 - 6 p. - 
Ver registro completo
El hombre y el espacio rural en la isla de Mallorca  - Salvà Tomàs, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 79-81 - 3 p. - 
Ver registro completo
El mapa de Mallorca d'Antoni Despuig, 1785  - Picornell Bauzà, Climent; Seguí Pons, Joana Maria; Ginard Bujosa, Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 23-40 - 18 p. - 
Ver registro completo
El tema balear i els autors illencs a Estudios geográficos  - Grimalt Gelabert, Miquel; Rodriguez Gomila, Raquel
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 17-23 - 7 p. - 
Ver registro completo
Els estudis urbans a Palma a través de 100 anys d'història de la ciutat  - Alemany i Morey, Gabriel Joan
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 67-79 - 13 p. - 
Ver registro completo
Els recursos naturals a Mallorca  - Ripoll Solivellas, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 141-144 - 4 p. - 
Ver registro completo
Els trets estilístics de la cartografia mallorquina  - Ginard Bujosa, Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 9-15 - 7 p. - 
Ver registro completo
Estado actual de la industria en la isla de Mallorca  - Petrus Bey, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 89-96 - 8 p. - 
Ver registro completo
Evolució i distribució recent del nombre de caçadors a les Balears  - Aguilar, R.; Mayol Serra, Joan
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 61-65 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'ensenyament de la Geografia i els geògrafs mallorquins del segle XIX  - Company Florit, Miquel
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 07-21 - 15 p. - 
Ver registro completo
L'organització territorial a les illes Balears  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 131-140 - 10 p. - 
Ver registro completo
La dinámica espacial del desarrollo turístico: El caso de Baleares Spatial dynamics of tourist development : the case of the Balearics - Petrus Bey, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 89-110 - 22 p. - 
Ver registro completo
La estructura funcional de Menorca  - Dubon i Pretus, Maria Lluïsa
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 145-162 - 18 p. - 
Ver registro completo
La evolución reciente de la población mallorquina y su estructura  - Burguera Burguera, Sebastián
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 45-60 - 16 p. - 
Ver registro completo
La indústria a Menorca  - Barceló Martí, Joana M.
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 83-87 - 5 p. - 
Ver registro completo
La informática en la enseñanza. Un modelo general aplicado a un tema geográfico  - Agustín Bonaga, J. C.; Escolano Utrilla, Severino; Grupo Enseñanzas Informátizadas de Aragón
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 41-50 - 10 p. - 
Ver registro completo
La normativa urbanística legal com a instrument d'ordenació del territori: Les normes subsidiàries d'Esporles  - Rullan Salamanca, Onofre
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 81-88 - 8 p. - 
Ver registro completo
La situació actual de la agricultura al pla de Mallorca  - Florit Alomar, Francesca
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 73-78 - 6 p. - 
Ver registro completo
Minorque et la France au XVIIIéme siécle  - Bisson, Jean
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 25-38 - 14 p. - 
Ver registro completo
Precipitacions màximes diàries a la serra de Tramuntana, Mallorca  - Grimalt Gelabert, Miquel
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 51-60 - 10 p. - 
Ver registro completo
Simulación dinámica (1857-1981) de la interacción entre los centros urbanos en Baleares. aplicación de la teoría gravitacional  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 61-71 - 11 p. - 
Ver registro completo
Un mapa de part de l'illa de Mallorca de l'any 1594 (circa)  - Díaz Villalonga, Ramon; Ginard Bujosa, Antoni; Picornell Bauzà, Climent; Rullan Salamanca, Onofre; Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 111-117 - 6 p. - 
Ver registro completo