Examina


El turisme a Calvià abans de la Guerra Civil (1930-1936)  - Muntaner i Mariano, Lleonard
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 7-20 - 14 p. - 
Ver registro completo
Epidemiología rural mallorquina a fines del siglo XVIII  - Contreras Mas, Antoni
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 83-90 - 8 p. - 
Ver registro completo
Estudi de les formacions edàfiques de la conca del torrent d'Almedrà (Mallorca)  - Ripoll Solivellas, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 41-61 - 21 p. - 
Ver registro completo
Evolució del transport col·lectiu urbà a Ciutat de Mallorca durant la primera meitat del s. XX  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 133-162 - 30 p. - 
Ver registro completo
La Ley general de desamortización a traves de la prensa mallorquina  - Grosske Fiol, Eberhard
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 107-132 - 26 p. - 
Ver registro completo
Les eleccions del 16 de febrer de 1936 a Mallorca  - Ensenyat i Quintana, Joan
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 91-105 - 15 p. - 
Ver registro completo
Recull bibliogràfic de toponímia de les illes Balears  - Picornell Bauzà, Climent; Rullan Salamanca, Onofre; Díaz Villalonga, Ramon
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, pp. 021-040 - 20 p. - 
Ver registro completo
Un regenacionista mallorquí: Rafel Ballester i l'ensenyament de la geografia  - Colom Cañellas, Antoni J.
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 63-82 - 20 p. - 
Ver registro completo