Examina


Aportación al análisis de la estructura socio-económica del municipio de Alcúdia  - Valdueza Capó, Carmen
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 191-197 - 7 p. - 
Ver registro completo
Àrea de mercat i sistema d'exportació del peix salat mallorquí, segles XIV-XV  - Duran Jaume, Damià
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 119-122 - 4 p. - 
Ver registro completo
Aspectes problemàtics del turisme a les Balears  - Garau, Victor
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 163-165 - 3 p. - 
Ver registro completo
Educació i espai: Pedagogia ambiental i educació ambiental  - Picornell Bauzà, Climent; Sureda Negre, Jaume
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 179-184 - 6 p. - 
Ver registro completo
El balance demográfico de las islas Baleares en el quinquenio de 1970-1975  - Barceló Pons, Bartomeu
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 103-109 - 7 p. - 
Ver registro completo
El movimiento de la población de las islas Baleares entre los años 1878 y 1900  - Salvà Tomàs, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 185-190 - 6 p. - 
Ver registro completo
La gran propietat i els grups pagesos a la comarca d'Artà entre 1818 i 1864  - Alzina Mestre, Jaume
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 97-101 - 5 p. - 
Ver registro completo
La percepció de l'espai urbà pels adolescents: El cas de Palma  - Brunet Estarellas, Pere Joan; Seguí, Magdalena
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 111-118 - 8 p. - 
Ver registro completo
La problemática de las murallas en el crecimiento de la Ciutat de Mallorca  - Fuentes i Riera, Joan B.
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 159-162 - 4 p. - 
Ver registro completo
La taula de fecunditat de la Ciutat de Mallorca a 1970  - Frau Bernat, Maria; Ginard Bujosa, Antoni; Ribot Blanes, Isabel Maria; Tugores Fuster, Jaume
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 145-147 - 3 p. - 
Ver registro completo
La taula de mortalitat i l'esperança de vida de la Ciutat de Mallorca a 1970  - Frau Bernat, Maria; Ginard Bujosa, Antoni; Ribot Blanes, Isabel Maria; Tugores Fuster, Jaume
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 149-158 - 10 p. - 
Ver registro completo
La taula de nupcialitat de la Ciutat de Mallorca a 1970  - Frau Bernat, Maria; Ginard Bujosa, Antoni; Ribot Blanes, Isabel Maria; Tugores Fuster, Jaume
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 129-143 - 15 p. - 
Ver registro completo
La transformació d'un municipi a l'àrea d'influència de Ciutat de Mallorca: El cas d'Esporles  - Frau Bernat, Maria; Ginard Bujosa, Antoni; Ribot Blanes, Isabel Maria; Rosselló Torres, Catalina; Salvà Tomàs, Pere Antoni; Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 123-127 - 5 p. - 
Ver registro completo
Les colònies agrícoles del segle XIX a Mallorca  - Pastor Sureda, Bartomeu
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 175-177 - 3 p. - 
Ver registro completo
Presència de gecònids (Rept., Sauria) als illots de Balears  - Mayol Serra, Joan
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 167-173 - 7 p. - 
Ver registro completo