Examina


Actividades económicas y urbanización en Mallorca  - Quintana Peñuela, Alberto
Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 93-128 - 36 p. - 
Ver registro completo
Algunes reflexions sobre la funció de la informàtica a la geografia: experiències a l'ensenyament i la investigació  - Vigoroux, Michel
Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 33-37 - 5 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi morfomètrica i quantitativa de la xarxa fluviotorrencial del municipi de Calvià  - Servera Nicolau, Jaume
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 119-129 - 11 p. - 
Ver registro completo
Aplicació metodològica de l'índex d'accessibilitat al transport públic urbà a la ciutat de Palma (Mallorca)  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 57-76 - 20 p. - 
Ver registro completo
Aplicació metodològica de la teoria de Grafos a la xarxa de carreteres d'Eivissa  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 97-116 - 20 p. - 
Ver registro completo
Aportación al análisis de la estructura socio-económica del municipio de Alcúdia  - Valdueza Capó, Carmen
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 191-197 - 7 p. - 
Ver registro completo
Aproximació a la situació d'un producte agrari de les Balears: El formatge  - Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 47-57 - 11 p. - 
Ver registro completo
Aproximación a la demografía de un pueblo mallorquín: Binissalem 1700-1867  - Rosa, Ginés
Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 41-75 - 35 p. - 
Ver registro completo
Aproximación al estudio de la formación de la clase noble en Mallorca: el patrimonio de los Formiguera durante el siglo XVII  - Montaner Alonso, Pedro de; Le-Senne, Aina
Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 55-85 - 31 p. - 
Ver registro completo
Aproximación histórica al estudio de la geografía del ocio  - Guijarro Fernández, Alfonso
Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 133-134 - 2 p. - 
Ver registro completo
Aspectes geogràfics i socials de la caça i dels vedats a Mallorca  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 25-34 - 10 p. - 
Ver registro completo
Aspectes problemàtics del turisme a les Balears  - Garau, Victor
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 163-165 - 3 p. - 
Ver registro completo
Aspectos generales del transporte en Mallorca  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 117-123 - 7 p. - 
Ver registro completo