Examina


Medi ambient, espai, paisatge i lloc. Una perspectiva des de la geografia del gènere  - García Ramón, María Dolors
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 39-45 - 7 p. - 
Ver registro completo
Minorque et la France au XVIIIéme siécle  - Bisson, Jean
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 25-38 - 14 p. - 
Ver registro completo