Examina


Educació i espai: Pedagogia ambiental i educació ambiental  - Picornell Bauzà, Climent; Sureda Negre, Jaume
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 179-184 - 6 p. - 
Ver registro completo
El auge de la promoción inmobiliaria en la franja litoral alicantina y sus efectos en la reestructuración de la oferta  - Vera Rebollo, José Fernando
Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 49-57 - 9 p. - 
Ver registro completo
El balance demográfico de las islas Baleares en el quinquenio de 1970-1975  - Barceló Pons, Bartomeu
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 103-109 - 7 p. - 
Ver registro completo
El clima de las Baleares. Mediterraneidad y insularidad  - Jansà Clar, Agustí
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 39-43 - 5 p. - 
Ver registro completo
El comportament municipal de l'oferta de places turístiques a Mallorca entre 1965 i 1985  - Rullan Salamanca, Onofre
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 99-105 - 7 p. - 
Ver registro completo
El desarrollo de segundas residencias en Baleares a partir de 1960  - Socias Fuster, Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 125-130 - 6 p. - 
Ver registro completo
El hombre y el espacio rural en la isla de Mallorca  - Salvà Tomàs, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 79-81 - 3 p. - 
Ver registro completo
El mapa de Mallorca d'Antoni Despuig, 1785  - Picornell Bauzà, Climent; Seguí Pons, Joana Maria; Ginard Bujosa, Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 23-40 - 18 p. - 
Ver registro completo
El mapa de marjades de la serra de Tramuntana de Mallorca  - Grimalt Gelabert, Miquel; Blázquez Salom, Macià
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 43-47 - 5 p. - 
Ver registro completo
El movimiento de la población de las islas Baleares entre los años 1878 y 1900  - Salvà Tomàs, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 185-190 - 6 p. - 
Ver registro completo
El tema balear i els autors illencs a Estudios geográficos  - Grimalt Gelabert, Miquel; Rodriguez Gomila, Raquel
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 17-23 - 7 p. - 
Ver registro completo
El tema de la mobilitat espacial dins d'un projecte interdisciplinar d'investigació per a BUP: El transport col·lectiu interurbà per carretera a Mallorca, 1980  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 73-79 - 7 p. - 
Ver registro completo
El transport de productes forestals a través dels ports secundaris de Mallorca, 1913-1964  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 131-144 - 14 p. - 
Ver registro completo
El transporte discrecional y la incidencia del turismo en Baleares  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 93-98 - 6 p. - 
Ver registro completo
El triángulo imposible (sobre la difícil conciliación de las figuras, las palabras y cifras)  - Duran, M. A.
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 47-62 - 16 p. - 
Ver registro completo
El turisme a Calvià abans de la Guerra Civil (1930-1936)  - Muntaner i Mariano, Lleonard
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 7-20 - 14 p. - 
Ver registro completo
Els barris de Palma i la xarxa municipal de transport col·lectiu urbà: un índex d'accessibilitat  - Seguí Pons, Joana Maria; Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 77-88 - 12 p. - 
Ver registro completo
Els centres d'interès turístic nacional, el cas de Balears  - Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 71-82 - 12 p. - 
Ver registro completo
Els estudis urbans a Palma a través de 100 anys d'història de la ciutat  - Alemany i Morey, Gabriel Joan
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 67-79 - 13 p. - 
Ver registro completo
Els recursos naturals a Mallorca  - Ripoll Solivellas, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 141-144 - 4 p. - 
Ver registro completo
Els sistemes d'informació geogràfica: situació actual i perspectives de futur  - Rhind, David
Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 11-21 - 11 p. - 
Ver registro completo
Els trets estilístics de la cartografia mallorquina  - Ginard Bujosa, Antoni
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 9-15 - 7 p. - 
Ver registro completo
Emigración y capital: Circuitos de financiación de la industria de Sóller y su coyuntura en el periodo 1939-45  - Castanyer Sastre, Joan Miquel
Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 7-26 - 20 p. - 
Ver registro completo
Ensayo de una nueva hipótesis para la evolución tectosedimentaria de las Baleares  - Pomar Gomà, Luis
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 139-162 - 24 p. - 
Ver registro completo
Epidemiología rural mallorquina a fines del siglo XVIII  - Contreras Mas, Antoni
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 83-90 - 8 p. - 
Ver registro completo
Especialització turístico-residencial i ocupació urbana al litoral de Tarragona  - Anton Clavé, Salvador
Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 83-93 - 11 p. - 
Ver registro completo
Estado actual de la industria en la isla de Mallorca  - Petrus Bey, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 89-96 - 8 p. - 
Ver registro completo
Estudi de les formacions edàfiques de la conca del torrent d'Almedrà (Mallorca)  - Ripoll Solivellas, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 41-61 - 21 p. - 
Ver registro completo
Evolució del transport col·lectiu urbà a Ciutat de Mallorca durant la primera meitat del s. XX  - Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 133-162 - 30 p. - 
Ver registro completo
Evolució dels centres mitjans ponderats de població i habitatge a Mallorca, 1950-1986  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 109-116 - 8 p. - 
Ver registro completo
Evolució i distribució recent del nombre de caçadors a les Balears  - Aguilar, R.; Mayol Serra, Joan
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 61-65 - 5 p. - 
Ver registro completo
Expansió i recesió demogràfica a Maó, des de 1741 a 1840  - Dubon i Pretus, Maria Lluïsa
Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 27-40 - 14 p. - 
Ver registro completo