Examina


Deià: Transformació i dependència d'un municipi de la serra de Tramuntana de Mallorca  - Barceló Pons, Bartomeu
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 19-23 - 5 p. - 
Ver registro completo
Demografia de la comarca d'Artà en el segle XIX  - Alzina Mestre, Jaume
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 5-17 - 13 p. - 
Ver registro completo
Diez años de desamortización en Mallorca (1855-65)  - Grosske Fiol, Eberhard
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 93-103 - 11 p. - 
Ver registro completo
Distribució espacial de la immigració femenina a Palma  - Ripoll Martínez, Antònia
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 63-76 - 14 p. - 
Ver registro completo
Distribución geográfica de la vegetación de matorral en la zona occidental de Mallorca  - Garcia Ple, Carme; Morey, M.
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 33-46 - 14 p. - 
Ver registro completo
Dona i agricultura de muntanya  - Tulla, Antoni F.
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 83-97 - 15 p. - 
Ver registro completo
Dona, territori i societat (una anàlisi des de la geografia del gènere)  - Seguí Pons, Joana Maria; Petrus Bey, Joana Maria
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 21-22 - 2 p. - 
Ver registro completo