Examina


Cabals màxims al Llevant i Migjorn de Mallorca durant les revingudes del setembre de 1989  - Grimalt Gelabert, Miquel; Rodríguez Perea, Antoni
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 7-18 - 12 p. - 
Ver registro completo
Cálculo de evapotranspiraciones potenciales mensuales en Baleares por el método de Linacre  - Guijarro Pastor, José Antonio
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 105-112 - 8 p. - 
Ver registro completo
Característiques morfomètriques dels principals estanys de l'Albufera de Mallorca  - Martínez Taberner, Antoni; Díez, A.; Forteza, V.; Moyà, Gabriel; Ramon, G.; Sastre, A.; Soberats, M. A.; Socias, M.; Tébar, F. J.; Xamena, J.
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 19-31 - 13 p. - 
Ver registro completo
Competencias espaciales entre agricultura y turismo  - Salvà Tomàs, Pere Antoni
Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 81-92 - 12 p. - 
Ver registro completo
Composició del trànsit de les carreteres mallorquines (1980-1988) per tipus de vehicles  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 161-166 - 6 p. - 
Ver registro completo