Examina


Un caso excepcional de utilización antrópica de una cavidad cárstica mallorquina  - Ginés Gràcia, Joaquim
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 85-92 - 8 p. - 
Ver registro completo
Un informe sobre la emigración de menorquines a tierras de Argelia en el siglo XIX  - Oliver Fuster, Joan
Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 133-138 - 6 p. - 
Ver registro completo
Un mapa de part de l'illa de Mallorca de l'any 1594 (circa)  - Díaz Villalonga, Ramon; Ginard Bujosa, Antoni; Picornell Bauzà, Climent; Rullan Salamanca, Onofre; Seguí Pons, Joana Maria
Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 111-117 - 6 p. - 
Ver registro completo
Un model de ciutat preindustrial. La Ciutat de Mallorca al segle XVIII  - Muntaner i Mariano, Lleonard
Treballs de Geografia 1977, Vol. 34, p. 5-53 - 55 p. - 
Ver registro completo
Un plànol de Palma de l'any 1613 circa  - Picornell Bauzà, Climent; Seguí Pons, Joana Maria; Ginard Bujosa, Antoni; Morata Socias, Josep
Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 27-34 - 10 p. - 
Ver registro completo
Un regenacionista mallorquí: Rafel Ballester i l'ensenyament de la geografia  - Colom Cañellas, Antoni J.
Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 63-82 - 20 p. - 
Ver registro completo
Una visió de la geografia  - Tuan, Yi-Fu
Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 13-18 - 6 p. - 
Ver registro completo