Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

m (3) arias (1) alberto (1) garcia (1)


Aspectos biotecnológicos generales del cultivo de peces marinos de interés comercial  - Arias García, Alberto M.
Font: Trazos 1987, núm. 5, p. 79-125
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Biologia ; Agricultura.
Matèries en anglès: Biology ; Agriculture.
Identificador: 0213-098x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.9315414 - 47 p. - Ver registro completo