Trazos


Trazos

La revista Trazos (ISSN: 0213-098x) és una publicació que va néixer el 1984 fins a l’octubre de 1990. Editada pel Laboratori de Zoologia de la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears, va ser dirigida per Luis Gállego des del seu inici. S’editaren dos butlletins d’informació bibliogràfica complementaris a la pròpia revista. Els temes tractats eren treballs zoològics en un sentit ampli, per la qual cosa es publicaren treballs amb enfocaments ecològics, genètics i fisiològics.

Aquesta col-lecció consta de 30 articles