Registro completo
Títol:     Qualitat de la dieta en jugadors de bàsquet amateurs a la ciutat de Barcelona
Autor
Vidal Garcia, Eulalia
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Tur Marí, Josep Antoni ; Bibiloni Esteva, Maria del Mar
Matèries en català: Ciències de la Salut -Health Sciences
Paraules clau de l'autor: 

Jugadors de bàsquet amateurs, composició corporal, Dieta mediterrània, Ingestes d’antioxidants, hàbits de begudes, objectius nutricionals.

Amateur basketball player, body composition, Mediterranean Diet, antioxidants intakes, drinking habits, nutritional objectives.