Registro completo
Títol:     Projecte de portafoli electrònic amb eines de la Web 2.0 als estudis de grau d'Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears a la seu d'Eivissa. Estudi de cas
Autor
Tur Ferrer, Gemma
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Urbina Ramírez, Santos
Matèries en català: Tecnologia Educativa -Educational Technology
Paraules clau de l'autor: 

portafoli electrònic, eportafoli, Web 2.0, formació docent inicial

portafolio electrónico, eportafolio, Web 2.0, formación docente inicial

electronic portfolio, eportfolio, Web 2.0, teacher education