Registro completo
Títol:     Contribució a l'estudi de les uninormes en el marc de les equacions funcionals: aplicacions a la morfologia matemàtica
Autor
Ruiz Aguilera, Daniel
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  8469103494
Director de la tesi: Torrens Sastre, Joan
Matèries en català: Operadors d'agregació; Equacions funcionals; Matemàtica -Aggregation operators ; Functional equations
Paraules clau de l'autor: 

Paraules clau: Uninorma, t-norma, t-conorma, distributivitat, implicació, S-implicació, R-implicació, morfologia matemàtica borrosa, erosió, dilatació, detecció de contorns. Palabras clave: Uninorma, t-norma, t-conorma, distributividad, implicación, S-implicación, R-implicación, morfología matemática borrosa, erosión, dilatación, detección de contornos. Keywords: Uninorm, t-norm, t-conorm, distributivity, implication, S-implication, R-implication, fuzzy mathematical morphology, erosion, dilation, edge detection.