Registro completo
Títol:     Patrons, taxes i formes d'erosió a les costes rocoses carbonatades de Mallorca
Autor
Gómez Pujol, Lluís
Departament de Ciències de la Terra
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  8469103449
Director de la tesi: Fornós Astó, Joan J.
Matèries en català: Geografia física Mallorca -Physical geography Spain Majorca
Paraules clau de l'autor: 

costes rocoses, taxes d’erosió, bioerosió, karren litoral, Mallorca

rock coast, erosion rates, bioerosion, coastal karren, Mallorca