Registro completo
Títol:     Modulación de la estructura del lípido A como estrategia de virulencia en Yersinia enterocolitica
Autor
Reinés Bennàssar, Maria del Mar
Departament de Biologia
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Bengoechea Alonso, José Antonio
Matèries en català: Microbiologia, Infecció i Immunitat -Microbiology, infectious i Immunität
Paraules clau de l'autor: 

Yersinia, pèptids antimicrobians, lípid A, temperatura, endotoxicitat, sistema immunitari innat, regulació, factors de virulència

Yersinia, péptidos antimicrobianos, lípido A, temperatura, endotoxicidad, sistema inmunitario innato, regulación, factores de virulencia

Yersinia, antimicrobial peptides, lipid A, temperature, endotoxicity, innate immune system, regulation, virulence factors