Registro completo
Títol:     Evasió i exili interior en l'obra de Joan Miró: 1939-1945
Autor
Reus Morro, Jaume
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  9788469510964
Director de la tesi: Cantarellas Camps, Catalina
Matèries en català: Història de l'Art; Pintura; Miró, Joan -Art History ; Miró, Joan ; Painting
Paraules clau de l'autor: 

20th century, Art of the 20th century, Evasion, interior Exile, Constellations, The Second World War, grotesque Humor

Miró, Segle XX, Art segle XX, 1939-1945, Evasió, Exili interior, Constel·lacions, Sèrie Barcelona, Segona guerra mundial, Humor grotesc

Siglo XX, Arte siglo XX, Evasión, Constelaciones, Serie Barcelona, Segunda guerra mundial, Humor grotesco