Registro completo
Títol:     Anàlisi de necessitats de formació del professorat d'Educació Primària de les Illes Balears
Autor
Oliver Trobat, Miquel Francesc
Departament de Ciències de l'Educació
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Sureda Negre, Jaume
Matèries en català: Didàctica i Organització Escolar -Teaching and School Organization