Registro completo
Títol:     Analytical methods fort he study of color in digital images
Autor
Petro Balaguer, Ana Belén
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  8469103470
Director de la tesi: Coll Vicens, Bartolomé ; Lisani Roca, Josep Lluís ; Morel, Jean Michel
Matèries en català: Imatges fotogràfiques; Matemàtica aplicada -Images, Photographic ; Applied mathematical sciences
Paraules clau de l'autor: 

Imatges digitals , color , segmentació d’histogrames, paleta de colors , teoria Gestalt , definició qualitativa d’una imatge