Registro completo
Títol:     Fitato: estudios sobre su actividad biológica y los efectos sobre la prevención de las calcificaciones patológicas
Autor
Perelló Bestard, Joan
Departament de Química
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  8469155370
Director de la tesi: Grases Freixedas, Fèlix
Matèries en català: Química ; Calcificació; Càlculs renals -Chemistry ; Calcification ; Kidneys Calculi
Paraules clau de l'autor: 

Fitat, inhibidor de la cristal·lització, calcificacions distròfiques, litiasi renal, hipercalciúria, biodisponibilitat mineral, absorció, fitato, inhibidor de la cristalización, calcificaciones distróficas, litiasis renal, hipercalciuria, biodisponibilidad mineral. absorción, phytate, crystallization inhibitor, dystrophic calcifications, renal lithiasis, hypercalciuria, mineral bioavailability, absorption