Registro completo
Títol:     Influència de la demora diagnòstica o terapèutica en la supervivència del càncer colorectal i perspectiva del pacient sobre la demora
Autor
Ramos Monserrat, Maria José
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  8469155448
Director de la tesi: Aguiló Pons, Antoni ; Cabeza Irigoyen, Elena
Matèries en català: Recte Càncer Diagnòstic ; Biologia molecular; Bioquímica; Bioquímica i Biologia Molecular -Rectum Cancer Diagnosis ; Biochemistry and Molecular Biology ; Biomedical Sciences
Paraules clau de l'autor: 

Càncer colorectal, demora diagnòstica, demora terapèutica, supervivència, estadi, investigació qualitativa, desencadenants de consulta, Cáncer colorectal, demora diagnóstica, demora terapéutica, supervivencia, estadio, investigación cualitativa, desencadenantes de consulta, Colorectal neoplasms, diagnostic delay, therapeutic delay, survival, stage, qualitative research, help-seeking factors